Minden kollekció
Szabályzatok
Szabályzatok
Általános Szerződési Feltételek Szervezőknek
Általános Szerződési Feltételek Szervezőknek
Péter Kubovics avatar
Írta: Péter Kubovics
Frissítve több mint egy héttel ezelőtt

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai

Minden országban, kivéve Magyarország:

Cooltix Global

Szolgáltató neve

Cooltix GmbH

Székhely

Vorgartenstraße 204, 1020 Wien

Adószám

ATU69759638

Cégjegyzék szám

FN 434585 x

E-mail cím

Weboldal

Magyarországon

Cooltix Hungary

Szolgáltató neve

Cooltix Kft.

Székhely

1084 Budapest, József utca 3. 3/27

Bejegyző hatóság

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzék szám

01-09-286080

Adószám

25730223-2-42

E-mail cím

Weboldal

Ügyfélszolgálat

GYIK és Súgó Központ

Elérhetőség: Munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között

Szerződött szolgáltatók

Szolgáltató neve

Bandme Kft.

Székhely

1118 Budapest, Hegyalja út 44a.

Adószám

26300661-2-43

Weboldal

bandme.hu

Magyarországon kívüli szervezők a Cooltix GmbH-val kerülnek szerződéses kapcsolatba. Magyarországi szervezők a Cooltix Kft-vel kerülnek szerződéses kapcsolatba.

A jelen Szervezői Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Szervező), között belépőjegyek és más termékek értékesítésére vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Szervező között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Szerződött szolgáltatók jogosultak partnereiknek jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat mint sajátjukat nyújtani, és feléjük Szolgáltatóként eljárni. Szerződött szolgáltató köteles partnereivel írásos szerződést kötni, mielőtt feléjük Szolgáltatóként lép fel.

1. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elősorban különböző konferencia-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlásának elősegítésére, illetve online webshop termék- és szolgáltatás értékesítésre (utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása). A Szolgáltató a Szervezők részére Rendszerét a Szervezők által szervezett események belépőjegyeinek értékesítése céljából biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

2. A Szervező esetenként a Belépőjegyek értékesítésén túlmenően más termékeket is értékesíthet (merchandising termékek, a Rendezvényhez kapcsolódó étkezés, ital stb.). Amennyiben e termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

3. Rendezvény esetén a Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Szervező által értékesítésre kínált termékeket ténylegesen megvásárló természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) a Rendezvény Szervezőjével kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvény Szervezőjének kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Szolgáltató a Rendezvényszervező által szervezett előadásokra, kulturális-művészeti produkciókra érvényes belépőjegyeket és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat értékesít. A Szolgáltató bizományosként jár el, a jegyértékesítésben közvetített szolgáltatásként közreműködve.

4. A Szervező nem értékesíthet Szolgáltató Rendszerén olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A Szervező a "Regisztráció" gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Szervező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Szervező által megadott, elektronikusan elmentett adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Szervező által begépelt adatok, a Rendezvényekre és azok termékeire vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakciók egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás, számla) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja Szervezőt és Szervező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Szervezőt a változások https://admin.cooltix.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Szervezőt az alábbi adatokról. Kérjük kedves Szervezőket, hogy a regisztráció előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében regisztráljanak (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a) A Szolgáltatás, vagyis a Rendszer lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendszer dokumentációjában.

b) A szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Szervező nevében jár el.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A Szervező a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót nem tartalmazó összegét a Szervezői Kondíciós lista tartalmazza. Az itt feltüntetett nettó árakon felül a Szervező a vonatkozó jogszabályok szerinti általános forgalmi adót köteles megfizetni, ezen felül további költsége nem merülhet fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést alkalmaz.

g) A Rendszer használatának lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkezőszámítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Szervező egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A Szervezői Kondíciós listában feltüntetett árak az ellenszolgáltatás általános forgalmi adóval meg nem megnövelt összegét tartalmazzák magyar forintban, euróban cseh koronában vagy amerikai dollárban kifejezve, nettó árak, az ÁFA összegét nem foglalják magukban. Ha a Rendszer igénybevételéért a Szervezőnek díjat kell fizetnie, akkor azt a szolgáltatási csomag kiválasztásának folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A díj a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A bankkártya vagy más fizetési mód elfogadásának díját a Rendszer saját díjától elkülönítve feltűnteti. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogadhat, amelyek részletes leírását a

Rendszer dokumentációja, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák.

Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja tartalmazza.

k) A Szolgáltató bizonyos szolgáltatások esetében a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelendokumentum VIII. pontja részletezi.

n) A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 17 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Szervezők rendelkezésére chat-en, illetve a [email protected] e-mail címen.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szólótörvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Szolgáltató és a Szervező közötti szerződés határozatlan időre jön létre, időtartama a Szervező fiókjának törléséig tart.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerverekelérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatokat MongoDB adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

v) Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van - vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van - úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:

III. A Szervező adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szervező megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, részére a nyújtott szolgáltatások körét korlátozza, vagy szolgáltatás nyújtását megtagadja, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Szervezőt teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához és hozzá kapcsolt partner fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszópárossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással, beállítással, esemény feltöltéssel, értékesítéssel és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Szervező vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Szervező kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a rendszerhasználat során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Szervező által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szervezőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Szervező valódiságát ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Szervező adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatoknyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a https://cooltix.hu weboldal láblécében.

5. A Szervezői regisztráció során az ún. Regisztrációs oldalon, vagy regisztrációt követően a Partner beállítások menüpont alatt a Szervezőnek lehetősége van adatait és beállításait valamint választott csomagját módosítani, vagy fiókját törölni. A választott fizetési szolgáltató és Szervező beállításaitól függően szükség lehet a Szervező bankkártyájának regisztrációjára a Szolgáltató díjának levonása céljából. A bankkártya adatok regisztációja a Bankkártya regisztráció oldalon történik a fizetési szolgáltató oldalán, az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja. Szolgáltató jogosult az itt megadott adatok alapján havi rendszerességgel kondíciós listában foglalt díjait levonni.

6. A szolgáltatás igénybevételével a Szervező hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint az adott rendezvény Vásárlóinak abból a célból, hogy a rendezvény Szervezőjével közvetlen kapcsolatba léphessen, panaszát bejelenthesse, a rendezvényről további információt szerezhessen.

7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

VII. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

b) Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket vagy voucher esetén, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) a Vásárlónak meg kell jelölnie az e-ticketen/voucheren szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató elektronikusan érvényteleníti

c) Amennyiben a Vásárló nem jegyet, hanem valamely árut vásárolt, vagy nem adott időpontra szólójegyét kinyomtatott formában futárszolgálat útján kapta meg, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet). A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

d) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szervező hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szervező vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szervező költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szervező adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vásárló a Szervezővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szervező a Szolgáltató rendszerén keresztül nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Szervező tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szervező köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Rendezvényhez kapcsolódó, Vásárlók részére elengedhetetleninformációkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Szervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Szervezőtől kapott információkat rögzítette azt a Szolgáltató munkatársa.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció után felszámított rendszerhasználati díj mértékét.

5. A Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Szervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

X. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Szervező kötelezettsége.

A Szervező neve és más azonosítási adatai a sikeres vásárlást visszaigazoló emailben szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók stb. előadásának, illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán.

A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény Szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Szervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen eltérhet. Ezeket a szabályokat a Szervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a Szervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni.

2. A Belépőjegy szabadon átruházható – kivéve, ha az adott Rendezvény Szervezője ettől eltérően rendelkezik (ilyen esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre vonatkozóan). A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

7. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szervező minden tőle elvárhatót köteles megtenni a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézményházirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

11. A Rendezvények többségében a Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt változtatásra.

12. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Szervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Az esőnap meghirdetésének a rendezvény kezdetét megelőzően kell megtörténnie. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szervező e döntésről a Vásárlókat a Rendezvény Cooltix oldalán keresztül haladéktalanul köteles tájékoztatni. A Vásárlót a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Szervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

13. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Szervező határozza meg és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi Cooltix honlapján a jegyvisszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Szervezőtől. A Szolgáltató a Szervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Szervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. Az esetlegesen felszámított kezelési költség a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a jegyárhoz. Az előadás elmaradása esetén a kezelési költség visszatérítésre kerül.

14. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező, Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

XI. Pénzügyi elszámolás

1. Számlázás

a) Szervező megbízza a Szolgáltatót, hogy a Vásárlók által végrehajtott vásárlások után a Vásárló és Szervező által megadott adatok alapján e-számlát vagy e-nyugtát (továbbiakban bizonylatot) állítson ki, és azt megküldje Vásárlók részére. A bizonylaton feltűntetésre kerül a Vásárló minden költsége, így a szállítási és kezelési költség is (amennyiben van ilyen).

b) Szervező köteles valamely, Szolgáltató rendszerével együttműködni képes számlázó programot Szolgáltató rendszerével összeköttetni, a Szolgáltató által megadott módon.

c) Szervező köteles az összeköttetést folyamatosan biztosítani. Szolgáltató nem vállal felelősséget az összeköttetés rendellenes működéséből fakadó, Szolgáltatón kívülálló hibás bizonylat kiállításért, vagy a számlakiállítás meghiúsulásáért. Ilyen esetekben a bizonylatok kijavítását, kiállításának utólagos pótlását a Szervező köteless elvégezni.

2. Elektronikus fizetési szolgáltató

a) A vásárlások értékének beszedése a Vásárlóktól az elektronikus fizetési szolgáltató feladata. Szervezőnek lehetősége van a Cooltix Fizetési Szolgáltatót, vagy Szolgáltató rendszerével együttműködni képes harmadik fél elektronikus fizetési szolgáltatását (továbbiakban külső fizetési szolgáltató) választani. Szervező regisztrációja során a Cooltix Fizetési Szolgáltatás alapértelmezetten beállításra kerül, és mindaddig kiválasztott fizetési szolgáltató marad ameddig Szervező külső fizetési szolgáltatást be nem állít.

b) Külső fizetési szolgáltató hibájából fakadó rendellenes működésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szervező köteles a külső fizetési szolgáltatóval szerződést kötni, és kizárólag a Szolgáltató rendszerében rögzített cégadatokkal megegyező adatokkal szerződött fiókot köthet össze Szolgáltató rendszerével.

c) Szolgáltató jogosult saját belátása szerint Szervezőnek elérhetővé tett külső fizetési szolgáltatók körét korlátozni, vagy Cooltix Fizetési Szolgáltató használatát előírni.

3. Szolgáltató díjai

a) Szolgáltató jogosult a Szervezői Díjak szerint őt megillető díjak levonására Szervező bevételéből.

b) Amennyiben a Szolgáltatót megillető díjak mértéke meghaladja Szervező részére már átutalt összegekkel csökkentett bevételét, úgy Szolgáltató jogosult Szervezőt bankkártya adatainak beállítására kötelezni, Szolgáltató díjainak levonása céljából.

c) Ha Szervezőnek 8 napon túli tartozása van Szolgáltató felé, akkor Szolgáltató jogosult a Szervező részére nyújtott szolgáltatásokat korlátozni, Szervező oldalatait a Vásárlók részére elérhetetlenné tenni.

d) Szolgáltató díjairól havi rendszerességgel, eseményenkénti bontásban számlát állít ki, és megküldi Szervező részére.

e) Szolgáltató ingyenes jegyek értékesítése után nem számít fel díjat. Ingyenes jegynek minősül minden olyan jegy amely a vásárló számára nem jár fizetési kötelezettséggel, sem a vásárlás pillanatában, sem később.

f) Szolgáltató kifejezetten tiltja olyan jegyek értékesítését Szolgáltató rendszerén keresztül, melyek Szolgáltató rendszerén kívül további díjfizetésre kötelezik a Vásárlót. Amennyiben szervező mégis ilyen jegyeket értékesít, úgy Szolgáltató jogosult a rendszerén kívül történt vásárlások összege után a Szolgáltatót megillető díjakat felszámítani.

4. Vásárlások visszatérítése

a) Jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben Szervező köteles a megvásárolt jegyek, termékek értékének visszatérítését felajánlani a Vásárlók részére. A visszatérítésnek nem képezi részét a kezelési költség, és Szolgáltató díjai visszatérített jegyek esetén is felszámolásra kerülnek.

b) Szervezőnek lehetősége van a) pontban meghatározottakon túl is visszatérítést kezdeményezni Vásárló részére, a visszatérítés részét ebben az esetben sem képezi a kezelési költség, és Szolgáltató díjai ilyen esetben is felszámolásra kerülnek.

c) Visszatérítés csak abban az esetben indítható, ha a visszatérítések összege nem haladja meg a Szervező bevételének már kiutalt bevétellel csökkentett összegét. Amennyiben meghaladja, úgy a Szervezőnek bankkártya adatokat kell megadnia Szolgáltató oldalán, és Szolgáltató jogosult a visszatérítések összegével Szervező bankkártyáját megterhelni.

d) A visszatérítésekhez kapcsolódó esetlegesen felmerülő többletköltségek a Szervezőt terhelik.

e) Amennyiben a Vásárló visszaterheléses eljárást (Chargeback) indít, és azt az eljáró pénzintézet Vásárlóra nézve pozitívan bírálja el, akkor Szolgáltató jogosult a visszatérített vásárlás értékét Szervező bevételéből levonni, amennyiben erre nincs lehetősége akkor Szervező megadott bankkártyáját az összeggel megterhelni, vagy Szervezőtől más módon behajtani.

5. Szervező bevételeinek kiutalása

a) Külső fizetési szolgáltató használata esetén Szervező bevételei a külső fizetési szolgáltatóval kötött szerződése alapján közvetlenül Szervező számlájára érkeznek meg.

b) Cooltix Fizetési Szolgáltató igénybevétele esetén a Szervező elfogadja, hogy a Cooltix a Stripe-ot használja a Szervezőknek történő kifizetések teljesítésére. Az ilyen kifizetések kézhezvételére a Stripe Befogadói Szerződés vonatkozik. Ahhoz, hogy kifizetéseket kaphasson a Cooltixtól, pontos és hiánytalan információkat kell megadnia a Cooltix számára önről és vállalkozásáról, és felhatalmazza a Cooltix-ot, hogy ezeket és a kifizetéshez kapcsolódó tranzakciós információkat megossza a Stripe-pal.


b.1) A Cooltix a rendezvény lezárultát követő 5. munkanapon (vagy 3. munkanapon, ha a Szervező Magyarországi székhellyel rendelkezik) automatikusan elindítja a Szervezőt megillető összeg kiutalását.. Az átutalás Szervezőhöz történő megérkezése a szükséges banki tranzakció átfutási idejétől függ.


b.2) Szervező kérheti a már rendelkezésre álló egyenleg kifizetését a rendezvény előtt. Ehhez a Szervezőnek legalább Haladó csomagban kell lennie, és igényelnie kell ezt a funkciót. A funkció elérhetősége az egyes Szervezők számára egyéni elbírálás alapján kerül meghatározásra.


b.3) A Szolgáltató a bevételt devizanemenként elkülönített számlán tartja, pénzt nem vált át. A bevétel pénzneme az eseménybeállításokban megadott pénznem határozza meg.

b.3) Szolgáltató a bevételt pénznemenként elkülönített számlán tartja, pénzváltást nem végez. A bevétel pénznemét az esemény beállításainál megadott pénznem határozza meg.

Szervező kötelessége gondoskodni arról, hogy a bevétel kiutalására megadott bankszámla alkalmas legyen a bevétel befogadására. Amennyiben a bevétel pénzneme és a fogadó bankszámla pénzneme eltér, úgy az átváltást a fogadó fél bankja kell hogy elvégezze, erre képesnek kell lennie. Az átváltás költségét ilyen esetekben a Szervező viseli.

b.4) Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem megfelelően megadott bankszámlaszám, fogadásra nem alkalmas bankszámlaszámból, vagy átváltás miatt történő fennakadásokért, az ezzel kapcsolatban felmerülő többlet költségek Szervezőt terhelik.

XII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Szervező által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Szervező részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Szervező a Szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Szervező a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Szervezőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Szervezőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Szervezőnek megküldi, elsősorban a Szervező által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Szervezőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XIV. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Választ kapott a kérdésére?